Fractieleden

 

Fractievoorzitter:

Elisabeth van Zijl - Vuijk
Iependaal 29
2831 VD Gouderak
0182-349678

Elisabeth van Zijl, geboren 26 juli 1966, getrouwd met Ad en moeder van 3 kinderen. In augustus 1995 zijn wij in Gouderak komen wonen. Sinds 2006 ben ik raadslid voor de Christenunie. Na de geboorte van onze oudste zoon ben ik gestopt met werken als directiesecretaresse om alle aandacht aan de opvoeding van onze kinderen te schenken. Daarnaast heb ik veel bestuurswerk gedaan en zo rolde ik de politiek in. Ik ben van mening dat wanneer je van God gaven en talenten hebt gekregen die je maatschappelijk kunt inzetten, je dat ook moet doen. Mijn betrokkenheid bij onze gemeente is groot en voor mij reden om mij in te zetten voor de gemeente Ouderkerk. Als christen kan ik op deze manier bouwen aan Gods koninkrijk. Naast mijn politieke activiteiten volg ik momenteel een opleiding voor directeur primair onderwijs.

Arie Burger
Geerlaan 12
2935 RA Ouderkerk aan den IJssel
0180-683092

Arie Burger, geboren 22 februari 1963, gehuwd en vader van 2 kinderen. Sinds 1988 woon ik in Ouderkerk en sinds 1990 ben ik politiek actief. Eerst als bestuurslid van de lokale kiesvereniging, vervolgens als burgerlid van de commissies W&O en ABZ en sinds 2006 als raadslid voor de ChristenUnie. Mijn motivatie is eigenlijk nog dezelfde als 4 jaar geleden: ik wil me actief inzetten voor Ouderkerk en haar inwoners, haar belangen zo goed mogelijk behartigen en proberen actief bij te dragen aan een prettige, gezonde en (economisch) vitale leefomgeving. Ondanks de stroperigheid in overheidsland ben ik van mening dat als je echt iets wilt en er vol voor gaat, er meer mogelijk is dan iedereen denkt.

Arjan Halma
Polderhof 2
2935 RB Ouderkerk aan den IJssel
0180-683928

Arjan Halma, geboren op 1 augustus 1979, getrouwd en vader. Ik ben werkzaam bij een groot assurantiekantoor in Rotterdam. In 2005 ben ik in Ouderkerk komen wonen waarna ik al snel, in 2006, in de plaatselijke politiek ben gerold als fractielid van de ChristenUnie + burgerlid van de commissie FEA. Hierdoor heb ik steeds meer mogen ruiken aan de gemeentelijke politiek. Ik voel me verantwoordelijk voor het woon-, werk-, en leefklimaat van de gemeente Ouderkerk. Graag wil ik me voor onze gemeente inzetten ten dienste van de inwoners van Ouderkerk en tot eer van God.