Verrassende ontwikkeling Veenweidepact

Verrassende ontwikkeling Veenweidepact?

Ja, toch wel. Naar aanleiding van de door CDA en ChristenUnie op 12 juni ingediende en aangenomen motie zijn alle betrokken partijen uitgenodigd hun vragen, voorwaarden en problemen aan het College van de gemeente Ouderkerk voor te leggen. De ChristenUnie heeft dit samen met de VVD gedaan. We hebben voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan en hebben vragen gesteld.

 

Deze vragen kunnen natuurlijk niet (allemaal) door het College worden beantwoord, maar volgens de motie zal het College aangeven hoe beantwoording e.d. zal plaatsvinden. Dit zal gebeuren in overleg met de strategiegroep. Ook het CDA heeft vragen en voorwaarden gesteld en de SGP volgt spoedig.

Het College zal vervolgens tijdens de raadsvergadering van 10 juli a.s. een voorstel doen hoe de problemen kunnen worden opgelost en aangeven of aan de voorwaarden kan worden voldaan. Afhankelijk hiervan zal de raad aangeven of de medewerking aan de uitvoering van het Veenweidepact zal worden opgeschort of niet.

Het verrassende is dat zelfs de PvdA naar aanleiding van voornoemde motie, die zij overigens niet heeft gesteund, vragen cq een voorzichtige voorwaarde heeft gesteld. Tot dit moment heeft de PvdA zich niet of nauwelijks met de discussie bemoeid, anders dan met de steeds terugkerende opmerking dat het Veenweidepact er nu eenmaal is en we dit moeten accepteren. Nu stelt de PvdA in een aan het College gerichte brief dat zij aandringt op een goede communicatie met betrokkenen. Letterlijk schrijft de PvdA: "het belangrijk te vinden dat de onderhandelingen met de agrariërs met grote zorgvuldigheid dienen plaats te vinden waarbij het aspect van goede communicatie voorop moet staan´. Blijkbaar vindt ook de PvdA dat dit nog niet (altijd) het geval is anders zou zij er niet bij het College op aandringen.

Deze ‘voorwaarde' stond echter ook al in de side-letter welke in mei 2006 is opgesteld en door PvdA/VVD/ChristenUnie ondertekend. Blijkbaar is aan deze voorwaarde nooit voldaan en dus is het des te vreemder dat de PvdA (overigens evenals de VVD) toch met het slotadvies heeft ingestemd. Nu blijkt dat er na ruim 2 jaar geen verbetering is opgetreden in de zorgvuldigheid en de wijze van communiceren, lijkt dit het moment te zijn om voorlopig de medewerking aan het Veenweidepact op te schorten. Gezien de brief zou dit zelfs voor de PvdA het geval moeten zijn (aangezien zij hiermee aangeven dat er niet aan de Side-Letter wordt voldaan). Toch?