Wethouder

Wethouder T.C. Segers

Naam: De heer T.C. Segers
Functie: Wethouder
Partij: ChristenUnie
E-mail: college@ouderkerk.nl

Portefeuille:

 • Welzijn
 • Jeugdparticipatie
 • Recreatie en toerisme
 • Cultuur, historie en monumenten
 • Verkeer en Vervoer
 • Milieu/Energie
 • Waterbeleid
 • Afvalverwijdering en –verwerking
 • Veenweidepact
 • Hollandsche IJsselproject
 • Zellingwijk
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Structuurvisie

Theo Segers

Even voorstellen: Theo Segers…

Theo Segers woont samen met zijn vrouw en vier kinderen sinds 2000 in Bergambacht. Daarvoor hebben ze in het boomkwekerdorp Boskoop gewoond. Zijn wieg stond in Lisse, alwaar van vader op zoon bloembollen werden geteeld en verkocht. Toch koos hij voor een loopbaan in het onderwijs. Na een aantal jaren, na zijn opleiding, als onderwijzer te hebben gewerkt in het basisonderwijs is hij drie jaar lang leraar geweest in het VMBO (toen LBO en IVBO). Hij gaf daar de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en godsdienst.

Al die tijd is hij blijven studeren. Na het behalen van MO1 en MO2 geschiedenis en een eerste graad bevoegdheid voor maatschappijleer heeft hij zijn studie met een doctoraal fase afgerond. In die periode gaf Theo als directeur van een basisschool in Boskoop leiding aan het onderwijsproces. In die tijd combineerde hij dat met een deeltijd docentschap aan de Pabo te Gouda, waar hij het vak geschiedenis doceerde.

Vanaf 1986 was hij betrokken bij de gemeentepolitiek. In 1989 werd hij raadslid voor de CU/SGP fractie te Boskoop. De laatste twee periodes tot 2000 als fractievoorzitter. In het werk als raadslid heeft hij diverse deelgebieden ‘onder zijn hoede’ gehad en diverse bestuurlijke functies vervuld.

Na een benoeming als meerschools directeur te Schoonhoven in 1998 verhuisde hij met zijn gezin naar Bergambacht. Daar is hij actief geworden in de Volkshuisvesting, eerst als commissaris van de woningstichting Bergambacht, vervolgens als lid van de RvC van Pro Vesta (fusie Bergambacht, Lekkerkerk en Schoonhoven) en na de fusie met Woonwaard (Krimpen a/d IJssel) van Qua Wonen. In 2004 heeft hij een mastergraad behaald in ‘management of education’.

In zijn huidige werkkring is Theo vanaf de fusiedatum in 2005 als algemeen directeur verantwoordelijk voor de PCPO Krimpenerwaard, een fusieorganisatie van 8 basisscholen. De laatste jaren combineerde hij dat met een rol als senior adviseur bij Driestar Educatief, als coach van directeuren, begeleider van besturen en deskundige op terrein van fusies in het onderwijs. Vanuit die functie is hij door de Hogeschool afgevaardigd in het MT van Penta Nova, een samenwerkings-verband van 5 Hogescholen die opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs verzorgen. Theo is als wijkouderling ook betrokken bij de hervormde PKN gemeente te Bergambacht.