Veenweidepact

Voortzetting Veenweidepact

Logo Veenweidepactdinsdag 22 oktober 2013 21:02 Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober jl. is er gesproken over het ‘gebiedsvoorstel Ecologische Hoofdstructuur Krimpenerwaard’. Dat wat we de afgelopen jaren het ‘Veenweidepact’ noemden is voortgezet onder deze naam. lees verder

Raad Ouderkerk amendeert gebiedsvoorstel

Logo Veenweidepactmaandag 14 oktober 2013 16:54 Tijdens de behandeling van het Gebiedsvoorstel EHS/Veenweidepact zijn de door de ChristenUnie ingediende amendementen door de Raad van Ouderkerk aangenomen. lees verder

Is er wel genoeg geld voor Veenweidepact?

Logo Veenweidepactwoensdag 15 mei 2013 19:55 OUDERKERK A/D IJSSEL - Er liggen bij de provincie Zuid-Holland miljoenen klaar voor de uitvoering van het Veenweidepact, maar in het gebied zelf vragen ze zich af of het geld er wel gaat komen. lees verder

Informatieve bijeenkomst Veenweidepact Krimpenerwaard 22.03

Logo Veenweidepactmaandag 26 maart 2012 12:26 Hieronder vindt u een verslag van de informatie-bijeenkomst, gehouden op donderdag 22.03 jl., betreffende Veenweidepact Krimpenerwaard. Dit verslag is opgesteld door Eunice de Jonge. lees verder

Akkoord tussen Rijk en provincie over EHS

Logo Veenweidepactzaterdag 24 september 2011 21:15 Met het onderhandelingsakkoord tussen het IPO en het Rijk is er helderheid gekomen tussen de provincies en het Rijk over de manier waarop de bezuinigingen op natuur gerealiseerd kunnen worden. lees verder

Veenweidepact: Herbegrenzing onderwerp van discussie

Logo Veenweidepactzaterdag 21 mei 2011 21:43 Inmiddels is nadrukkelijk gebleken dat de herbegrenzing van de natuur nadrukkelijk ter discussie staat. Zowel in de Strategiegroep (met name de voorzitter) als bij de meeste pactpartners wordt serieus nagedacht over de mogelijkheden en gevolgen van het aanpassen van de herbegrenzing. lees verder

K5 wil herbegrenzing Veenweidepact

Logo Veenweidepactwoensdag 27 april 2011 19:48 De K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven overwegen de begrenzing van het Veenweidepact aan te passen. lees verder

Geen plek voor otter, wel voor weidevogel

Logo Veenweidepactdonderdag 24 februari 2011 19:46 Ouderkerk a/d IJssel - Met een aantal wijzigingen kan de uitvoering van het Veenweidepact weer vlot worden getrokken, denkt de strategiegroep. “De provincie is nu aan zet.” lees verder

Persbericht in het kader van het Veenweidepact

Logo Veenweidepactdonderdag 20 januari 2011 11:16 Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard: Laat de Krimpenerwaard niet half af! lees verder

Veenweidepact: onzekerheid

Logo Veenweidepactdonderdag 18 november 2010 17:27 Groot was onze verbazing toen we van wethouder Segers te horen kregen dat er bij de provincie, naar nu blijkt, een groot financiëel tekort is. Het tekort bedroeg 40 miljoen euro. Na aanpassingen van de plannen is dat teruggebracht tot 20 miljoen euro. Gedeputeerde Evertse heeft dit in een speciaal belegde vergadering aan de pactpartners medegedeeld. Wat hier precies de consequenties van zijn is tot op heden nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat dit hoe dan ook gevolgen kan en zal hebben voor Ouderkerk en haar inwoners. lees verder

Ouderkerk doet weer mee in pact

Logo Veenweidepactmaandag 12 april 2010 19:06 De gemeente Ouderkerk gaat de samenwerking met de Strategiegroep Veenweidepact hervatten. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten. lees verder

Raad bespreekt advies van bemiddelaars

Logo Veenweidepactdinsdag 06 april 2010 19:04 De gemeenteraad van Ouderkerk bespreekt donderdag het advies van de bemiddelaars in het conflict met de Strategiegroep Veenweidepact. lees verder

Veenweidepact te belangrijk voor snelle besluitvorming

Logo Veenweidepactdinsdag 16 maart 2010 20:30 De extra raadsvergadering van 17 maart a.s. is op initiatief van de ChristenUnie geannuleerd. Het advies van de bemiddelaars kwam wat ons betreft te laat om zorgvuldige bestudering en voorbereiding mogelijk te maken. Andere partijen delen onze mening. lees verder

Eigen kantoor voor Veenweidepact

Logo Veenweidepactmaandag 01 maart 2010 18:01 Veenweidepact Krimpenerwaard krijgt vanaf donderdag 4 maart de beschikking over een eigen kantoor in Stolwijk. lees verder

PvdA Ouderkerk frustreert op voorhand succesvolle bemiddeling Veenweidepact

Logo Veenweidepactdinsdag 13 oktober 2009 18:50 Zoals bekend heeft Ouderkerk haar medewerking aan de uitvoering van het Veenweidepact tijdelijk opgeschort. Dit komt met name doordat de provincie de gemaakte afspraken niet nakomt, grondeigenaren geen reëele prijs krijgen voor hun grond en er te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van Ouderkerk in het algemeen en Gouderak in het bijzonder. lees verder

Bemiddelaars in conflict Ouderkerk-Veenweidepact

Logo Veenweidepactdinsdag 06 oktober 2009 19:05 Rinus Houtman, burgemeester van Nieuw-Lekkerland, en Jan Helder (voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit) gaan bemiddelen tussen de gemeenteraad van Ouderkerk en de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard. De bemiddeling moet leiden tot werkbare bestuurlijke verhoudingen en heeft daarnaast als doel snelheid te houden in de uitvoering van het Veenweidepact. De gemeente Ouderkerk speelt daarin een belangrijke rol, onder meer omdat zij het natuurgebied dat binnen de gemeentegrenzen wordt aangelegd, planologisch moet vastleggen. De beide bemiddelaars zijn uitgekozen om hun brede bestuurlijke ervaring. lees verder

LTO Noord en AJK terug in beeld bij Veenweidepact

Logo Veenweidepactdinsdag 14 juli 2009 16:50 De agrarische belangenorganisaties LTO Noord en AJK lijken weer te willen meepraten over verdere uitvoering van het Veenweidepact. lees verder

Toch weer deelname aan het overleg over Zuidwestelijke Randweg en Veenweidepact?

Logo Veenweidepactzaterdag 25 april 2009 21:52 Op verzoek van het college van Ouderkerk kwam dit onderwerp aan de orde in de raadsvergadering van 23 april jl. De PvdA, die bij beide projecten altijd tegen de opschorting van de medewerking is geweest, was er uiteraard vóór om zowel ambtelijk als bestuurlijk weer mee te gaan doen. Voor de andere partijen lag dit anders, gezien de voorgeschiedenis van deze beladen onderwerpen. Het koste dan nog al wat tijd en commotie voordat de raad een ei had gelegd. lees verder

Ouderkerk schort medewerking aan Veenweidepact op

Logo Veenweidepactzaterdag 12 juli 2008 19:33 Dat de ChristenUnie en ook andere partijen absoluut niet gelukkig zijn met de gang van zaken rond de uitvoering van het Veenweidepact zal algemeen bekend zijn. Al op 12 juni jl. is uittreden uit ... lees verder

Ouderkerk stapt uit Veenweidepact

Logo Veenweidepactzaterdag 12 juli 2008 19:21 OUDERKERK - Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dan zo ver. Ouderkerk stapt uit het Veenweidepact. lees verder