K5 - herindeling

Tweede Kamer praat medio april over Krimpenerwaard

k5maandag 31 maart 2014 21:10 De Tweede Kamer heeft besluitvorming over de herindeling van de Krimpenerwaard geagendeerd voor week 16 (14-17 april). lees verder

Website inwoners Krimpenerwaard online!

k5donderdag 13 maart 2014 21:05 De externe website voor inwoners staat nu online. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen vanaf vandaag voor informatie over de herindeling terecht op www.kijkgemeentekrimpenerwaardontkiemt.nl ... lees verder

Reacties op wetsvoorstel tot herindeling gemeenten van de K5

k5vrijdag 22 november 2013 18:30 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het Voorstel van wet Samenvoeging van gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist TK 33788. lees verder

Brief Plasterk inzake gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard

Minister Plasterkdinsdag 02 juli 2013 21:25 Vandaag is bijgaande brief aan uw gemeente verzonden. In deze brief kondigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat hij voornemens is een wetsvoorstel aanhangig te maken gericht op de samenvoeging van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist, de zogeheten K5-variant, per 1 januari 2015. lees verder

Persbericht: Commissie Hendrikx brengt advies uit over Krimpenerwaard

k5vrijdag 19 april 2013 12:53 Klik hier voor een persbericht met betrekking tot het advies van de commissie Hendrikx (PDF). lees verder

Opening voor BON vanuit Den Haag?

k5zaterdag 16 maart 2013 11:57 Er is de laatste tijd veel discussie over de plannen van het kabinet omtrent (al dan niet) verplichte herindeling. Sommigen zien de BON-samenwerking dan ook als een heilloze missie en weggegooid grlf. In dat kader willen wij u het Volkskrantinterview met verantwoordelijk minister Plasterk niet onthouden. Hieruit blijkt nadrukkelijk dat het allemaal minder zwart-wit is dan tegenstanders van de BON willen doen geloven en dergelijke initiatieven zeker tot de mogelijkheden behoren. Lees en oordeel zelf: lees verder

Persbericht: Geen voorstel aan raden Bergambacht en Nederlek voor krediet BON

donderdag 21 februari 2013 20:00 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergambacht en Nederlek vragen geen voorbereidingskrediet aan bij hun raden voor de voorbereidingen van de BON-organisatie. lees verder

Provincie praat met Plasterk over Krimpenerwaard

dinsdag 19 februari 2013 19:15 De provincie Zuid-Holland gaat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken praten over de vastgelopen herindeling in de Krimpenerwaard. Die toezegging deed gedeputeerde Rik Janssen aan de VVD in Provinciale Staten. lees verder

Ouderkerk unaniem voor K6 bij verplichte herindeling

k5zaterdag 10 november 2012 16:06 De gemeenteraad van Ouderkerk heeft unaniem een motie ondersteund (zie bijlage hieronder) welke uitspreekt dat indien het kabinet besluit tot een herindeling binnen de Krimpenerwaard dit wat Ouderkerk betreft dan een K6, dus inclusief Krimpen aan den IJssel, moet worden. lees verder

Brief van college's BON aan minister Spies

zaterdag 03 november 2012 19:38 De College's van Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek hebben minister Spies een brief geschreven (klik hier voor deze bijlage, PDF) waarin wordt opgeroepen een snel einde te maken aan de ... lees verder

Provincie houdt krampachtig vast aan K5

k5donderdag 11 oktober 2012 12:42 GS heeft een brief vastgesteld en verzonden aan de Minister van BZK over de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard. lees verder

Met de BON meer waard? De ChristenUnie zet daarop in!

k5maandag 24 september 2012 08:00 Het was een lange raadsvergadering, donderdag 20 september jl. Het debat over het wel om niet instemmen met het raadsvoorstel om over te gaan tot intensieve ambtelijke samenwerking in één nieuw op te richten organisatie voor de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek nam veel tijd in beslag. lees verder

Presentatie rapport BON 5 september 2012

donderdag 06 september 2012 22:05 Woensdagavond 5 september is in de Drie Maenen te Ouderkerk aan den IJssel het rapport gepresenteerd van en door BMC met betrekking tot de uitkomsten van de workshops met gemeentebesturen en ambtenaren. lees verder

Advies: intensieve ambtelijke samenwerking Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek

donderdag 06 september 2012 21:59 Onderzoeksbureau BMC ziet het SETA-model als beste samenwerkingsvorm voor de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek. Het SETA-model (samen en toch apart) is een intensieve samenwerkingsvorm waarbij (bijna) alle ambtenaren
ondergebracht worden in een nieuwe organisatie. In dit model blijven de afzonderlijke gemeentebesturen bestaan. Er is geen sprake van een herindeling, maar van het delen van ambtenaren. lees verder

Brieven mbt herindeling verzonden aan minister Spies

k5vrijdag 20 juli 2012 21:58 In de afgelopen week zijn er twee belangrijke brieven met betrekking tot de herindeling van de Krimpenerwaard verzonden aan minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties); via onze ... lees verder

Raad stemt in met onderzoek intensivering samenwerking met Bergambacht en Nederlek

k5donderdag 05 juli 2012 21:46 De ChristenUnie heeft tot nu toe steeds een voorkeur uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling volgens de K6 of desnoods de K5-variant. Door alles wat zich de afgelopen periode heeft afgespeeld blijkt overduidelijk dat dat op dit moment niet haalbaar is. Minister Spies schrijft het in haar brief: ”Er ontbreekt draagvlak, er is geen noodzaak en geen urgentie om op dit moment voor een herindeling te kiezen”. lees verder

Gemeenteraad Ouderkerk spreekt zich uit over ambtelijke samenwerking

k5donderdag 05 juli 2012 21:40 De gemeenteraad van Ouderkerk heeft zich op woensdag 4 juli tijdens de extra raadsvergadering uitgesproken over het verzoek van de gemeenten Bergambacht en Nederlek om mee te doen aan een onderzoek naar een intensieve ambtelijke samenwerking. lees verder

Laatste nieuws mbt herindeling

k5woensdag 18 april 2012 20:56 In de vergadering van de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken van 16 april jl. is de brief van minister Spies van 13 maart besproken. De fractie van de ChristenUnie is ongelukkig met het uitblijven van duidelijkheid. lees verder

Gedeputeerde Staten schrijft Minister Spies

donderdag 29 maart 2012 19:48 Bij brief van 27 maart (zie bijlage hieronder) heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland er bij Minister Spies op aangedrongen alsnog een wetsvoorstel in te dienen betreffende de herindeling binnen de Krimpenerwaard. lees verder

Minister Spies geeft uitleg over haar besluit

woensdag 14 maart 2012 19:15 Gisteren (13 maart j.l.) werd bekend dat de herindeling binnen de Krimpenerwaard voorlopig niet plaats zal vinden. lees verder

Voorlopig geen herindeling Krimpenerwaard

k5dinsdag 13 maart 2012 17:38 De minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties heeft vanmiddag bericht dat zij geen wetsvoorstel zal indienen tot samenvoeging van de gemeenten in de Krimpenerwaard. lees verder

Minister Spies bezoekt Krimpenerwaard

k5donderdag 12 januari 2012 12:31 Eerder deze week (10 januari) is bekend geworden dat de minister van BZK, mevrouw Spies, een bezoek komt brengen aan de Krimpenerwaard om met de gemeentebesturen te spreken over de gemeentelijke herindeling. lees verder

Kamer stemt in met motie

woensdag 02 november 2011 21:24 Dinsdag 1 november heeft een meerderheid in de Tweede Kamer voor bijgaande motie (klik hier voor de bijlage, PDF) gestemd met als gevolg dat deze is aangenomen. Dit houdt in dat minister Donner ... lees verder

VVD wil snel herindelingsadvies behandelen

k5woensdag 26 oktober 2011 19:38 De Tweede Kamerfractie van de VVD wil dat minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken snel met een herindelingsadvies voor de Krimpenerwaard komt. lees verder

Provincie houdt vast aan herindeling

k5dinsdag 25 oktober 2011 12:22 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houden vast aan het standpunt dat de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist moeten worden samengevoegd. lees verder

Herindeling voorlopig van de baan

dinsdag 04 oktober 2011 20:18 Uit de brief welke minister Donner op 30 september 2011 naar de Tweede kamer heeft gestuurd blijkt dat de herindeling in de Krimpenerwaard voor onbepaalde tijd is aangehouden.
Minister Donner gaat in deze brief in op de door diverse fracties in de Tweede Kamer gestelde vragen. lees verder

Krimpen wil uit fusieprocedure

woensdag 28 september 2011 12:35 Krimpen aan den IJssel wil niet meer worden betrokken bij de herindeling van de gemeenten in de Krimpenerwaard. lees verder

Gedeputeerde Liesbeth Spies bezoekt bedrijventerreinen K5

zaterdag 27 augustus 2011 20:51 Op vrijdag 19 augustus bezocht gedeputeerde Liesbeth Spies (economische zaken) de bedrijventerreinen in de K5-gemeenten. Spies werd langs verschillende (bestaande en nog te realiseren) bedrijventerreinen rondgeleid; de bedrijventerreinen en/of ontwikkelingen op deze terreinen waren allen verschillend van aard en werden toegelicht door de desbetreffende portefeuillehouder. lees verder

Provincie wil toelichting van Donner

donderdag 30 juni 2011 20:06 Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland wil een nadere toelichting van minister Donner (Binnenlandse Zaken) op diens besluit het herindelingsadvies voor de Krimpenerwaard voor nadere onderbouwing terug te leggen bij de provincie. lees verder

'Kans om misser te herstellen'

k5woensdag 29 juni 2011 22:06 Als de provincie de herindeling van de Krimpenerwaard doorzet, moet ook Krimpen aan den IJssel weer bij het proces betrokken worden. Dat vindt de fractie van de SGP in Ouderkerk. lees verder