Persoonlijke weblogs Theo Segers

Vier vakantie in Ouderkerk in de Krimpenerwaard

Theo Segerswoensdag 28 september 2011 21:28 Langzamerhand keren burgers, buitenlui en bestuurders weer terug op hun post. De massale uittocht heeft nu weer een omgekeerde richting. Van weg geweest, weer terug naar huis. lees verder

Zorg en samenleving in de polder

Theo Segersvrijdag 22 april 2011 21:36 Wegens een wisseling van portefeuilles heb ik een eerste vergadering meegemaakt van de bestuurscommissie ‘Zorg en Samenleving’. Na een gedegen voorbereiding – hulde aan het ambtelijk apparaat van de gemeente Ouderkerk – toog ik welgemoed naar Alphen a/d Rijn. In het stadhuis aldaar – of is het gemeentehuis? – vergaderden de wethouders van de zuidelijke helft van Hollands Midden, in een zaal naast de noordelijke evenknie.
Gebroederlijk doorliepen we ter voorbereiding op de gemeenschappelijke vergadering van beide subregio’s de vergaderstof. Aansluitend vergaderden we als Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg (RDOG). lees verder

Verkiezingen en verkorenen

Theo Segerswoensdag 30 maart 2011 19:38 Kent u het magistrale boek van Chaim Potok: ‘De uitverkorenen’? (The Choisen)
Schitterend boek, fantastische titel, van harte aanbevolen. Maar daar is deze tekst en rubriek niet voor bedoeld. lees verder

Bleker laat huis half afgebouwd

Theo Segerswoensdag 09 februari 2011 10:43 Hoe kan het zijn dat de landelijke overheid regionaal beleid onverwachts doorkruist? Toen ik wethouder werd, is mij het project 'Veenweidepact Krimpenerwaard' toebedeeld. Grofweg: een ruilverkavelingproject met vijf belangrijke pijlers: robuust watersysteem, tegengaan van bodemdaling, versterking agrarische sector, vernieuwend ondernemen en versterking recreatie. lees verder

Weblog Theo Segers: begroting 2011

Theo Segersdinsdag 04 januari 2011 19:09 Mijn eerste begroting als wethouder. In gemeenteland bepaalt dat de maand november. Als nieuweling, zonder begrotingsverleden in deze gemeente, is alles nieuw. Wat een spannende hectiek. De agenda’s van alle collegeleden zijn al ruim van te voren geblokkeerd. Ik vraag me af waarom? lees verder

De eerste 100 werkdagen (wethouder, 60%)

Theo Segersdonderdag 18 november 2010 20:20 Raadsvergadering, stemming, beëdiging. Felicitaties, foto’s, hapje /drankje en dan de eerste officiële activiteit: op het bordes bij de afname van de aubade op Koninginnedag. Vervolgens bezoek aan het bejaardencentrum en aansluitend en bijeenkomst met alle gedecoreerden van de achterliggende jaren. Veel ‘Houzee en Oranje boven.’
Na de eerste 100 werkdagen – de vakantietijd in mindering gebracht – in mijn geval, als wethouder met een 60% benoeming: 60 dagen, is het goed voor een terugblik. lees verder